ManOpen - Adatvédelmi irányelveink

Adatvédelmi irányelveink

Alapelvek

A www.manopen.hu/www.mprsystem.eu honlapot a Manopen Irodatechnikai Kft. üzemelteti (a továbbiakban, mint Adatkezelő).
A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Adatkezelő az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

Adatkezelő adatai:
Név: Manopen Irodatechnikai Kft.
Cím: 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3..
Telefon: +36 28 520 750
E-mail cím: info@mprsystem.eu

Adatfeldolgozó adatai:
Név: Manopen Irodatechnikai Kft.
Cím: 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3..
Telefon: +36 28 520 750
E-mail cím: info@mprsystem.eu

Adatkezelés célja és a tárolt adatok
A hírlevél listára feliratkozottakat elektronikus hírlevélben (e-mailben) értesítjük ajánlatainkról, újdonságainkról, akcióinkról és híreinkről, ehhez nevét és e-mail címét tároljuk.

Regisztrált felhasználók adatait honlapunk többlet szolgáltatásainknak igénybevételéhez, vagy többlet tartalmak eléréséhez szükséges autentikációhoz kezeljük, továbbá ügyfél kapcsolattartási, garanciális és szavatossági szabályok betartása érdekében.
Ezen felül esetleges bekért adatok csak statisztikai célokat szolgálnak.

A szervereink által automatikusan naplózott információk
Szervereink automatikusan naplózzák felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngésző program típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

A cookie-k használatáról (más néven sütik)
Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén tárolásra kerül, és lehetőséget biztosít egyes adatainak lekérdezésére. A cookie-k a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják (pl. belépés, kosár, megtekintett termékek), segítenek az egyedi ajánlatok és AdWords hirdetések pontosabb használatában. A regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges. A cookie érvényessége fajtájától függően változó. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti böngészőprogramja segítségével.

Weboldalunkon külső féltől származó cookie-k is megtalálhatóak, ilyen pl. a Google Analytics, Google AdWords, Facebook. Az ezekre vonatkozó információkat az alábbi linkeken érheti el:
Google: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/

Cookie-k megtekintése a böngészőből:

Adatkezelés jogalapja
A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe. A bekért adatok az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

Hozzáférési, helyesbítési, törlési jogok

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja. A kérelmet az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére kell elküldeni.
Az adatok törlését, illetve helyesbítését bármikor kezdeményezheti az erre szolgáló funkciók használatával (pl. regisztráció törlése, hírlevélről történő leiratkozás, adatmódosítás), vagy írja meg ilyen jellegű kérelmét ügyfélszolgálatunk e-mail címére.
Azok az ügyfél által nem használt tárolt adatok (pl. belépéshez megadott adatok), amelyek nem szükségesek az ügyfél kapcsolattartáshoz, esetleges garanciális vagy szavatossági ügyintézéshez, maximum 3 év után törlésre kerülnek.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Bírósági jogérvényesítés
A Felhasználó személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.


Az adatvédelmi biztos vizsgálata
Az Avtv. 27. §-a alapján bárki az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. Az adatvédelmi biztoshoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentőt a közérdekű bejelentővel azonos védelem illeti meg.
Az adatvédelmi biztoshoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány, adatvédelmi biztos honlapja az alábbi címen érhető el: http://abiweb.obh.hu/abi/

Külső linkek vagy hivatkozások
Honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

ManOpen Kft. - Nyomot hagyunk

ManOpen Irodatechnikai Kft.
2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3.
Tel.: +36 28 520 750
Fax.: +36 28 520 759
info@mprsystem.eu

   

Hivatalos márkaképviselet és szerviz